.
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
فراخوان،اطلاعیه ها و آموزش
 • کد خبر: b4f853c
 • فراخوان صدور مجوز مدیریت لجن های اسیدی سایت نورالدین آباد گرمسار
 • 1398/2/21 شنبه2019-05-11T11:25:03+04:30.
 • حسب تصمیمات متخذه در جلسه مورخ 98/02/08 معاونت محترم هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری سمنان در نظر است مجوز مدیریت پردازش و بازیافت و امحای پسماندهای لجن های اسیدی حاصل از فرایند تولید کارخانجات تصفیه دوم روغن در سطح استان و بالاخص شهرستان گرمسار، به شرکت های واجد شرایط اعطاء گردد لذا از کلیه شرکت های متقاضی دارای صلاحیت که هرگونه طرح علمی و اجرایی برای مدیریت اینگونه پسماندها دارند دعوت بعمل می آید ضمن مراجعه به اداره کل حفاظت محیط زیست استان و دریافت اسناد فنی فراخوان پیشنهادات خود را تا تاریخ 98/2/31 به همراه مدارک و مستندات مشروطه ذیل به اداره کل حفاظت محیط زیست استان سمنان ارسال نمایند . 
  1-ارائه گواهی معتبر فعالیت در زمینه مورد پیشنهاد 
  2-ارائه رزومه افراد متخصص همکار در شرکت 
  3-رزومه فعالیت های شرکت در زمینه پردازش و بازیافت و امحای پسمادها
  4-طرح توجیه فنی و اقتصادی پیشنهاد مورد نظر

  نسخه قابل چاپ
  بيشتر