.
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
اخبار و عملکرد شهرستان
  • کد خبر: 16da6f4
  • بازدید از از مراکز دفن پسماندهای روستاهای دهملا و راهنجان و  شهر رویان و واحدهای صنعتی و  تولیدی
  • 1399/2/15 دوشنبه2020-05-04T09:14:33+04:30.
  • در راستای قوانین حفاظت و بهسازی محیط زیست و کنترل و پایش،کارشناسان اداره محیط زیست شهرستان شاهرود از مراکز دفن پسماندهای روستاهای دهملا و راهنجان و  شهر رویان و واحدهای صنعتی و  تولیدی بازدید كردند.

    نسخه قابل چاپ
    بيشتر