جوابیه

تکذیبه تصادف یوزپلنگ آسیایی در محور میامی-شاهرود خبر مندرج در کانال و گروه تلگرامي دوستداران میراث شاهرود مبنی بر تصادف یوزپلنگ آسیایی در محور میامی - شاهرود کذب بوده و عکس درج شده،مربوط به ساليان پيش از  1397 می باشد.


به گزارش اداره روابط عمومي حفاظت محيط زيست استان سمنان بعد از رویت خبر مذکور ، به دستور امیر عبدوس مدیر کل حفاظت محیط زیست استان سمنان، اکیپ هایی از محیط بانان به محدوده های موردنظر عزیمت نموده و منطقه را مورد بررسی قرار دادند و هیچگونه آثاری از صحت خبر مشاهده نگردید 
امیر عبدوس در اين باره گفت:از ابتدای سال 98 که عمليات فنس كشي در ٥ كيلومتر از اين محور اجرا شده ودر ٣٠ كيلومتر باقي مانده سرعت از ١١٠كيلومتربه ٨٠ كيلومتر درساعت كاهش يافته وهمچنين تابلوهاي کاهش سرعت نيزدر منطقه نصب شده است هیچگونه تصادف جاده ای حیات وحش در این محدوده رخ نداده است.
بيشتر