اطلاعیه ها

اطلاعیه آگهی استخدام اداره کل حفاظت محیط زیست استان سمنان از طریق آزمون استخدام فراگیر دستگاههای اجرایی کشور در استان سمنان همکار جذب می نماید

لينك ثبت نام و دفترچه راهنماي آزمون استخدام فراگير دستگاههاي اجرايي كشور در  سايت سازمان_سنجش و آموزش كشور به آدرس sanjesh.org منتشر شده است.

مهلت ثبت نام از بيستم شهريور به مدت ٩ روز خواهد بود.

سهميه استخدام محيط باني (مامور اجرايي محيط زيست) براي استان سمنان در اين آزمون ١٢ نفر با شرط مدرك تحصيلي ديپلم است.


از  ١٢ سهميه محيطبان  استان، چهار سهميه براي پارك‌ ملي‌كوير (در محدوده شهرستان گرمسار)، چهار سهميه براي پارك ملي توران(در محدوده شهرستان شاهرود) و چهار سهميه براي پارك ملي صيدوا (در محدوده شهرستان مهديشهر) خواهد بود.

ضمنا يك سهميه استخدام كارشناس حقوق هم به شهرستان گرمسار  اختصاص يافته است.

اطلاعات سهميه هاي محيطباني استان سمنان بطور پراكنده در صفحات ٣٨١ تا ٣٨٣ دفترچه درج شده است.

اطلاعات سهميه كارشناس حقوق شهرستان گرمسار در صفحه ٣٧٩ درج شده است.

🔴 شرط سني براي مشاغل محيطباني بدون احتساب خدمت سربازي حداكثر ٢٥ سال خواهد بود.

سهميه هاي خاص  در اين مجوز به شرح ذيل مي باشد:
-از ٤ سهميه مامور اجرايي  پارك ملي توران دو سهميه متعلق به ايثارگران (٢٥٪؜) است.
- از ٤ سهميه پارك ملي صيدوا يك سهميه متعلق به ايثارگران  (٢٥٪؜) است.
-از ٤ سهميه پارك ملي كوير يك سهميه متعلق به ايثارگران (٥٪؜)  است.
- سهميه كارشناس حقوقي شهرستان گرمسار متعلق به معلولين است.

💥تذكرات مهم

🔷 سلامت و آمادگي جسماني شرط لازم استخدام در شغل مامور اجرايي محيط زيست است و قبول شدگان در آزمون كتبي بايد در آزمون عملي هم موفق شوند.

🔷 نحوه خدمت در شغل محيطباني بصورت شبانه روزي و در قالب شيفتهاي پنج روزه خواهد بود. داوطلباني كه به هر علت نمي توانند بصورت شيفت كاري خدمت نمايند از ثبت نام صرفنظر كنند.

🔷 امكان انتقال به ساير دستگاهها، تغيير رديف پستي و جابجايي محل خدمت به هيچ عنوان وجود نخواهد داشت و از پذيرفته شدگان تعهد محضري در اين خصوص اخذ خواهد شد.


دفترچه آزمون استخدامی 99روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان سمنان
بيشتر