اطلاعیه ها

آگهي تمديد فراخوان واگذاري قرق اختصاصي جاشلوبار
آگهي تمديد فراخوان واگذاري قرق اختصاصي جاشلوبار
به اطلاع می رساند این اداره کل در راستای برنامه های حفاظتی زیستگاه ها و مناطق و مدیریت آنها در قالب قرق های اختصاصی قصد واگذاری مجدد قرق اختصاصی جاشلوبار را در شمال سمنان دارد. لذا لازم است کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی علاقه مند به مدیریت قرق های اختصاصی که متقاضی دریافت مدیریت قرق مذکور هستند  مدارک مورد نیاز اولیه را به شرح ذیل ظرف مدت 14 روز آینده تا تاریخ 22/03/1399 تسلیم اداره نظارت بر امور حیات وحش استان سمنان نمایند.

 
بيشتر