اطلاعیه ها

اطلاعیه واگذاری قرق اختصاصی جاشلوبار

به اطلاع می رساند این اداره کل در راستای برنامه های حفاظتی زیستگاه ها و مناطق و مدیریت آنها در قالب قرق های اختصاصی قصد واگذاری مجدد قرق اختصاصی جاشلوبار را در شمال سمنان دارد. لذا لازم است کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی علاقه مند به مدیریت قرق های اختصاصی که متقاضی دریافت مدیریت قرق مذکور هستند  مدارک مورد نیاز اولیه را به شرح ذیل ظرف مدت ده روز آینده تا تاریخ 14/12/98 تسلیم اداره نظارت بر امور حیات وحش استان سمنان نمایند.

  • طرح توجیهی اجرای قرق مذکور بر اساس موارد مندرج در دستور العمل قرق های اختصاصی (موجود در سایت سازمان حفاظت محیط زیست)
  • ارایه کلیه مدارک مورد نیاز بر اساس موارد مندرج در دستور العمل قرق های اختصاصی (موجود در سایت سازمان حفاظت محیط زیست)
  • ارایه رزومه از از توانمندی علمی و فنی فرد یا افراد متقاضی
  • ارایه مدارک لازم مبنی بر توان و امکان مالی برای مدیریت قرق اختصاصی مذکور
بيشتر