اطلاعیه ها

برگزاری انتخابات شورای هماهنگی و نظارت بر سمن ها

برگزاری انتخابات شورای هماهنگی ونظارت برداوری جمعا به تعداد 7 الی 11 نفر برگزار میگردد.

لذا از متقاضیان محترم درخواست می گردد به منظور شرکت در انتخابات مدارک مورد نیاز 1-تصویر اساسنامه سمن 2-تصویر روزنامه رسمی 3-تصویر آخرین تغییرات در روزنامه رسمی و تکمیل فرم عضویت در شبکه را تکمیل و حداکثر کلیه مدارک تحویلی را به اعضای هیات نظارت بر داوری به ترتیب

 آقای ادهم به شماره تماس 09108611340

آقای عرب:09128731355

زینعلیان:09125322183

جهت تحویل مدارک به منظور بررسی جهت شرکت در انتخابات مورخ 12/6/98 اقدام نمایند.

لازم به ذکر است حداکثر زمان تحویل مدارک در مورخ 9/6/98 می باشد. کلیه مدارک ارسالی  بعد از این روز ترتیب اثر داده نخواهد شد.

در صورت کسب اطلاعات بیشتر با سرکارخانم شعبانی مسئول اداره آموزش و مشارکتهای مردمی این اداره کل به شماره 09127315210 تماس حاصل فرمایند.
بيشتر