اطلاعیه ها

صندوق ملی محیط زیست
آگهي آخرین مرحله فراخوان احاله مدیریت قرق اختصاصي جاشلوبار
اطلاعیه تعویق آزمون کتبی از بین دواطلبان استخدام قرارداد کارمعین
اطلاعیه برگزاری آزمون کتبی از بین دواطلبان استخدام قرارداد کارمعین
آگهی استخدام
  • 1400/4/3 پنجشنبه آگهی استخدام
    اداره کل حفاظت محیط زیست استان سمنان در نظر دارد جهت تأمین بخشی از نیروی انسانی خود در رشته های شغلی مندرج در جدول از محل ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری و دستورالعمل به کارگیری افراد در دستگاه‌های اجرایی به استناد مجوز شماره ۱۷۴۸۴۴۵ مورخ 20/12/1396 معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، تعداد 4 نفر از افراد واجد شرایط را از طریق برگزاری مصاحبه تخصصی(3 سهمیه مختص ایثارگران و 1 سهمیه آزاد)، سنجش توانمندی‌های عمومی و تخصصی و طی مراحل گزینش به صورت قرارداد کارمعین یکساله برای خدمت در اداره کل حفاظت محیط زیست استان سمنان با شرایط ذیل بکارگیری نمایند.
فراخوان عمومی برای بازسازی خاک های آلوده
اطلاعیه مصاحبه حضوری پذیرفته شدگان هشتمین مرحله آزمون استخدامی دستگاههای اجرایی
فراخوان نوبت سوم احاله مدیریت قرق اختصاصی جاشلوبار
درگاه های ثبت غیرحضوری شکایات و انتقادات
آگهی استخدام
  • 1399/6/22 شنبه اطلاعیه آگهی استخدام
    اداره کل حفاظت محیط زیست استان سمنان از طریق آزمون استخدام فراگیر دستگاههای اجرایی کشور در استان سمنان همکار جذب می نماید
دوره آموزشی پیشگیری از وقوع جرم
گزارش ماده 40 ضوابط اجرایی قانون بودجه 1398
آگهي تمديد فراخوان واگذاري قرق اختصاصي جاشلوبار
اطلاعیه واگذاری قرق اختصاصی جاشلوبار
آگهي مزايده فروش خودرو
استفاده از سامانه صدور مجوز
انتقادات و پیشنهادات
اطلاع رسانی تلفن گویای 1540
1 2