محیط زیست در آیینه رسانه ها

دولت مردمی به تعهدات خود در قبال کاهش گرد و غبار پایبند است
🔹معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد همچون گذشته در همکاری‌های بین‌المللی مشارکت و نقش فعال ایفا کرده و دانش و تجربه گسترده خود را برای سازگاری، مدیریت و مقابله با چالش‌های ناشی از توفان‌های گردوغبار را با دیگر کشورهای جهان و نهادهای بین‌المللی به اشتراک بگذارد.
بيشتر