محیط زیست در آیینه رسانه ها

كسب امتیاز خادم نماز توسط اداره كل حفاظت محيط زيست استان سمنان واهداء لوح تقدير به امير عبدوس، مدیريت مجموعه در مراسم اجلاسيه استاني نماز
بيشتر