محیط زیست در آیینه رسانه ها

رصد گله ۱۸ راسی گورخر آسیایی‌ در پارک ملی توران استان سمنان سمنان- ایرنا- مدیرکل حفاظت محیط زیست استان سمنان گفت: مشاهده و ثبت گله ۱۸ راسی از گورخرهای آسیایی در پارک ملی توران شهرستان شاهرود در شرق استان جایگاه این منطقه را به عنوان زیستگاه پایدار جمعیت گورخر آسیایی تثبیت کرد.

رصد گله ۱۸ راسی گورخر آسیایی‌ در پارک ملی توران استان سمنان

رصد گله ۱۸ راسی گورخر آسیایی‌ در پارک ملی توران استان سمنان

سمنان- ایرنا- مدیرکل حفاظت محیط زیست استان سمنان گفت: مشاهده و ثبت گله ۱۸ راسی از گورخرهای آسیایی در پارک ملی توران شهرستان شاهرود در شرق استان جایگاه این منطقه را به عنوان زیستگاه پایدار جمعیت گورخر آسیایی تثبیت کرد.

به گزارش عصر پنجشنبه ایرنا، امیر عبدوس در پست اینستاگرامی خود اظهار داشت: هشت راس از گله ۱۸ راسی گورخرهای مشاهده شده در پارک ملی توران متولد امسال هستند.
وی ادامه داد: این موفقیت در زادآوری و نگهداری نوزادان (کره ها)، بهبود جمعیت گورخر آسیایی در این منطقه را نوید می‌دهد.
وی بیان کرد: جمعیت سرشماری شده گورخر آسیایی در پارک ملی توران در سال ۹۸، حدود ۱۲۰ راس بود که با توجه به وسعت یک و نیم میلیون هکتاری و عدم امکان سرشماری کل منطقه، جمعیت واقعی گورخر آسیایی توران بیش از این ارقام است.
عبدوس اظهار داشت: امسال به دلیل شرایط خاص به دلیل انتشار ویروس کرونا و خطر درگیری محیطبانان و تیم های سرشماری با این بیماری، سرشماری در هیچ یک از مناطق استان سمنان انجام نشد.

وی بیان کرد : آنچه پیداست موفقیت زادآوری در نتیجه کاهش استرس‌های ناشی از کمبود آب، غذا و پناه در بین گورخرهای منطقه توران استان سمنان است.
وی یادآور شد: تصاویر و مشاهدات میدانی، امیدها را برای بازیابی جایگاه توران به عنوان زیستگاه پایدارترین جمعیت گورخر آسیایی از نظر تنوع ژنتیکی زنده کرده است.
مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان سمنان گفت: از زحمات همه کارکنان حفاظت محیط زیست در همه بخش‌ها اعم از کارشناسی و محیط‌بانی و بخصوص محیط‌بانانی که دلسوزانه برای بقای تنوع زیستی منطقه جانفشانی می‌کنند قدردانی می‌کنم.
گورخرها دارای قابلیت تکثیر ضعیف هستند و به طور معمول از هر سه کره این گونه، یک کره باقی می‌ماند. احتمال بقای کره گورخر نر ضعیف است چرا که گورخر نر، کره نر را نمی‌پذیرد و می‌کشد، همین عامل موجب کاهش جمعیت گورخرها می‌شود.
طولانی بودن دوره بارداری و فقدان دوقلوزایی از عوامل مؤثر در کاهش جمعیت گورخرهای ایران است.
گورخر ایرانی زیرگونه ‌ای از گورخر آسیایی است که به شدت در معرض خطر انقراض قرار دارد ، گورخر آسیایی در گذشته جمعیت فراوانی در خاورمیانه، آسیای میانه و چین داشت اما اکنون نسل آن در اغلب مناطق منقرض شده است.
منطقه توران یا خارتوران یکی از سه منطقه حفاظت شده ایران با مساحت یک میلیون و ۴۷۰ هزار هکتار در شرق استان سمنان در شهرستان شاهرود واقع شده است.

بيشتر