اخبار و عملکرد شهرستان ها

کشف یک قبضه سلاح ساچمه زني قاچاق از متخلف شکار پرندگان وحشی در شهرستان مهدیشهر 

کشف یک قبضه سلاح ساچمه زني قاچاق از متخلف شکار پرندگان وحشی در شهرستان مهدیشهر 🔻متهم قبل از شکار کبک وحشی با اقدام و حضور به موقع مامورین دستگیر و با دستور مقام قضایی روانه بازداشت گردید.
بيشتر