اخبار و عملکرد شهرستان ها

.

تصاویری زیبا از جمعیت زیاد باقرقره شکم سیاه در ذخیره گاه زیستکره توران-استان سمنانفیلمبردار: علیرضا چراغی

🔻نام فارسی: باقرقره شکم‌ سیاه (کوکر)
نام انگلیسی: Black-bellied Sandgrouse
رده:  پرندگان
راسته:  کوکرسانان
تیره:  کوکران
جنس:  Pterocles
گونه:  Pterocles.orientalis

از تيره کوکرها، 7 گونه در ايران وجود دارد. این تیره، پرندگانی شبیه کبوتر را دربر می‌گیرد که عموما به رنگ شنی یا خاکی رنگ دیده می‌شوند. غیر آب‌زی اند و درحالت استراحت، به دشواری آنان را می‌توان دید. زیستگاه‌هایشان عمدتاً مناطق بیابانی و خشک است. پروازی مستقیم و سریع دارند. نر و ماده همشکل نیستند. برای نوشیدن آب به صورت گله‌ای مسافت زیادی را تا منبع آب طی می‌کنند. روی زمین آشیانه می‌سازند و از دانه‌ها، میوه‌ها، جوانه‌ی گیاهان و حشرات کوچک تغذیه می‌کنند.

باقرقره شکم سیاه، کوکری بزرگ با دم کوتاه و بال‌های نسبتاً پهن است که به واسطه رنگ سیاه شکم تشخیص داده می‌شود. پرنده نر بالغ با سر و گردن خاکستری، گلوی بلوطی با لکه‌ای سیاه در پایین آن، سینه خاکستری و طوق سینه‌ای سیاه شناسایی می‌شود. 

زیستگاه:
استپ‌های خشک تا نیمه‌خشک، مناطق نیمه‌بیابانی با پوشش گیاهی کوتاه و پراکنده، دشت‌های نمکی، شنی، لومی، رسی یا سنگ‌ریزه‌ای و گاهی کشتزارهای خشک را به عنوان زیستگاه برمی‌گزیند.

بيشتر