اخبار و عملکرد شهرستان ها

برگزاری جلسه صمیمانه رئیس اداره پارک ملی کویر مرکزی با محیطبانان منطقه 

برگزاری جلسه صمیمانه رئیس اداره پارک ملی کویر مرکزی با محیطبانان منطقه 


🔻جهت بررسی مسائل و مشکلات محیط بانان ذخیره گاه زیست کره کویر مرکزی، رضا شاه حسینی رئیس این پارک ملی ضمن دیدار و نشست صمیمی با کلیه نیروهای اجرایی از تلاش ها و زحمات محیطبانانی که در تابستان گرم و طاقت فرسای کویر مرکزی بطور مستمر گشت و پایش منابع آبی را به نحو احسنت انجام دادند، تقدیر و تشکر نمود.
بيشتر