اخبار و عملکرد شهرستان ها

تسطیح راه و آبرسانی به حیات وحش مناطق دشتی سفید کوه آرسک دامغان

تسطیح راه و آبرسانی به حیات وحش مناطق دشتی سفید کوه آرسک دامغان


🔻با همراهی جوامع بومی و محلی منطقه، راه دسترسی به تانکر ذخیره آب آبشخور در منطقه سفیدکوه آرسک و محدوده شتر گردن به طول تقریبی 2 کیلومتر که مدتها بر اثر سیلاب، تخریب و غیرعملیاتی شده بود و دسترسی به آن امکان نداشت، با یک دستگاه تراکتور بیل دار تسطیح و عملیات آبرسانی با یک دستگاه کامیون آبرسان انجام و آبشخور آن مرمت، بازسازی و آب مناسب در دسترس آهوان منطقه قرار گرفت.
بيشتر