اخبار و عملکرد شهرستان ها

🔶اداره حفاظت محیط زیست شهرستان میامی 

برخی اقدامات واحد‌های تابعه در هفته محیط زیست 

🔶اداره حفاظت محیط زیست شهرستان میامی ✅حضور ریاست و پرسنل و مسئولین شهرستان میامی در گلزار شهدای شهرستان و تجدید میثاق با شهدا 
بيشتر