اخبار و عملکرد شهرستان ها

برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت و بهره وری سبز با همكاري مرکز فنی و حرفه ای بیارجمند 

برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت و بهره وری سبز با همكاري مرکز فنی و حرفه ای بیارجمند 

💢احمد رادمان رئيس پارك ملي توران گفت:این کارگاه آموزشی که باحضور حدود ۲۰ نفر از پرسنل و تعدادی از کارآموزان مرکز فنی و حرفه ای بیارجمند برگزار گردید. 
🔹رئیس پارک ملی توران گفت: در اين كارگاه بهره وری و مدیریت سبز در کلام معصومین ، تعریف توسعه پایدار ، مسئولیت اجتماعی افراد در قبال محیط زیست ، تعریف مدیریت سبز ، مفهوم بهره وری سبز ،تاریخچه آن ،  الزامات قانونی ، زمینه های مدیریت سبز ، چالش های ، بهینه سازی مصرف حامل های انرژی ،بهینه سازی مصرف آب ، کاغذ ، پلاستیک و .... استفاده از انرژی های نو و کلیه مسائل مربوط به مدیریت سبز ارائه شد.
بيشتر