اخبار و عملکرد شهرستان ها

كشف و ضبط يك قبضه سلاح جنگي در دامغان

كشف و ضبط يك قبضه سلاح جنگي در دامغان

رئيس اداره حفاظت محيط زيست شهرستان دامغان از كشف و ضبط يك قبضه سلاح جنگي دست ساز خبر داد.
علي آذرپور در اين باره گفت: مأمورين يگان حفاظت محيط زيست با همكاري و هماهنگي عوامل قضايي و انتظامي شهرستان، از منزل يك شكارچي بازرسي بعمل آوردند كه در جريان بازرسي از منزل اين فرد، يك قبضه سلاح جنگي همراه با يك تير فشنگ كشف و ضبط گرديد.
آذرپور در سخنان پاياني خود افزود: اين متهم باستناد بند ب ماده 5 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غيرمجاز، بجرم حمل، نگهداري و مونتاژ سلاح تحويل مراجع قضايي شهرستان گرديد.
بيشتر