تجلیل از طرح های برگزیده توسط داوران اولین رویداد استارتاپی حفاظت از یوزپلنگ آسیایی در استان سمنان

تجلیل از طرح های برگزیده توسط داوران اولین رویداد استارتاپی حفاظت از یوزپلنگ آسیایی در استان سمنان🔻 در انتها از داوران این رویداد نیز تشکر و قدردانی شد
نسخه قابل چاپ
بيشتر