ارائه طرح های برگزیده توسط صاحبان آن در اولین رویداد استارتاپی حفاظت از یوزپلنگ آسیایی در استان سمنان 

ارائه طرح های برگزیده توسط صاحبان آن در اولین رویداد استارتاپی حفاظت از یوزپلنگ آسیایی در استان سمنان 

نسخه قابل چاپ
بيشتر