با همکاری اداره کل حفاظت محیط زیست استان سمنان و کانون مربیان استان لباس ورزشی فوتبال ساحلی سمنان منقش به تصویر یوزپلنگ آسیایی گردید.

با همکاری اداره کل حفاظت محیط زیست استان سمنان و کانون مربیان استان لباس ورزشی فوتبال ساحلی سمنان منقش به تصویر یوزپلنگ آسیایی گردید.


🔻پیرو جلسه‌ی تعاملی بهرامعلی ظاهری مدیر کل حفاظت محیط‌زیست استان سمنان با مرتضی دهرویه، رئیس کانون مربیان استان سمنان، لباس تیم منتخب فوتبال ساحلی سمنان با همکاری این اداره کل منقش به تصویر یوزپلنگ آسیایی گردید و یک دست از این لباس ها از طرف کانون مربیان استان به مدیر کل محیط زیست ، اهدا گردید.
نسخه قابل چاپ
بيشتر