برگزاری جلسه مدیرکل و مسئولین اداره کل حفاظت محیط زیست استان سمنان، برای تصمیم گیری در جهت نحوه اجرای برنامه های گرامیداشت هفته دولت

برگزاری جلسه مدیرکل و مسئولین اداره کل حفاظت محیط زیست استان سمنان، برای تصمیم گیری در جهت نحوه اجرای برنامه های گرامیداشت هفته دولت

نسخه قابل چاپ
بيشتر