برگزاری جلسه بررسی اراضی پیشنهادی الحاق به محدوده شهر دامغان جهت اجرای طرح ملی جهش مسکن

برگزاری جلسه بررسی اراضی پیشنهادی الحاق به محدوده شهر دامغان جهت اجرای طرح ملی جهش مسکن

🔻 این جلسه در دفتر بهرامعلی ظاهری مدیرکل حفاظت محیط زیست استان سمنان و با حضور اعضای ذیل تشکیل گردید:
 مدیر کل امور عمرانی استانداری سمنان،
 مدیرکل راه و شهرسازی استان سمنان،
 مدیرعامل شرکت شهرک های استان سمنان،
معاون محیط زیست انسانی اداره کل فرمانداری دامغان
 و تعدادی از کارشناسان زیربط
نسخه قابل چاپ
بيشتر