برگزاري اولین جلسه کارگروه پيشگيري اضطرار آلودگی هوا در سال ۱۴۰۱ به ریاست حمیدی  معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری سمنان و اعضای کارگروه و به دبیری اداره كل حفاظت محيط زيست استان سمنان

برگزاري اولین جلسه کارگروه پيشگيري اضطرار آلودگی هوا در سال ۱۴۰۱ به ریاست حمیدی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری سمنان و اعضای کارگروه و به دبیری اداره كل حفاظت محيط زيست استان سمنان

نسخه قابل چاپ
بيشتر