برگزاری جلسه کمیته بررسی صنایع آلاینده سه ماه سوم استان (شهرستانهای آرادان و گرمسار) در سالن کنفرانس اداره کل حفاظت محیط زیست استان سمنان _ به صورت ویدئو کنفرانس

برگزاری جلسه کمیته بررسی صنایع آلاینده سه ماه سوم استان (شهرستانهای آرادان و گرمسار) در سالن کنفرانس اداره کل حفاظت محیط زیست استان سمنان _ به صورت ویدئو کنفرانس

نسخه قابل چاپ
بيشتر