مصاحبه امیر عبدوس، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان سمنان در خبر شبانگاهی شبکه 3 سیما

مصاحبه امیر عبدوس، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان سمنان در خبر شبانگاهی شبکه 3 سیما

مصاحبه امیر عبدوس، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان سمنان در خبر شبانگاهی شبکه 3 سیما با موضوع وضعیت یوزپلنگ آسیایی در توران و اقدامات صورت گرفته در حفاظت از این گونه ارزشمند جانوری

نسخه قابل چاپ
بيشتر