برگزاري ميز خدمت اداره كل حفاظت محيط زيست استان سمنان به مناسبت فرارسيدن ٢٩ ديماه روز هواي پاك در محل نماز جمعه سمنان

برگزاري ميز خدمت اداره كل حفاظت محيط زيست استان سمنان به مناسبت فرارسيدن ٢٩ ديماه روز هواي پاك در محل نماز جمعه سمنان

برگزاري ميز خدمت اداره كل حفاظت محيط زيست استان سمنان به مناسبت فرارسيدن ٢٩ ديماه روز هواي پاك در محل نماز جمعه سمنان با حضور مديريت اين مجموعه و اعضاي بخش تخصصي معاونت محيط زيست انساني
نسخه قابل چاپ
بيشتر