شکارچیان غیر مجاز که دو راس آهو را در پارک ملی توران  شکار کرده بودند ، دستگیر شدند

خبر صداوسيماي مركز سمنان

شکارچیان غیر مجاز که دو راس آهو را در پارک ملی توران  شکار کرده بودند ، دستگیر شدند

💢رئیس پارک ملی توران :
🔹 یکی از آهوها نر و دیگری آهویی باردار بود

نسخه قابل چاپ
بيشتر