مشاهده مجدد یکی از یوزهای مادر به همراه دو توله در پارک ملی توران

مشاهده مجدد یکی از یوزهای مادر به همراه دو توله در پارک ملی توران

امير عبدوس مديركل حفاظت محيط زيست استان سمنان گفت: یکشنبه هفتم آذرماه هزار و چهارصد آقایان روح‌الله یوسفی و احمد شیرخانی محیطبانان عزیز پارک ملی توران موفق به مشاهده مستقیم سه فرد از جمعیت یوزهای طبیعت این پارک ملی و ثبت تصاویر ارزشمندی از آنها شدند. 
با توجه به اینکه امسال هر دو یوزپلنگ ماده شناخته شده پارک ملی توران یعنی «تلخاب» و «هرب» هرکدام دو توله به طبیعت ایران تقدیم کرده بودند، این خانواده میتوانستند یکی از دو خانواده فوق باشند. 
بررسیها نشان داد یوز مادر این خانواده همان هرب است که از بهار امسال به همراه این دو توله خود تا کنون در سه نقطه مجموعه تحت حفاظت توران مشاهده و ثبت شده است.

نسخه قابل چاپ
بيشتر