دیدار مدیر عامل شرکت گاز استان سمنان و هیئت همراه با مدیرکل و مسئولین حفاظت محیط زیست استان سمنان

دیدار مدیر عامل شرکت گاز استان سمنان و هیئت همراه با مدیرکل و مسئولین حفاظت محیط زیست استان سمنان

دیدار مدیر عامل شرکت گاز استان سمنان و هیئت همراه با مدیرکل و مسئولین زیربط حفاظت محیط زیست استان سمنان و تبادل و تعامل دو دستگاه در خصوص نحوه گازرسانی در مناطق شهری و روستایی استان، با رعایت قوانین و مقررات زیست محیطی و عدم آسیب به محیط زیست
عكس های مرتبط :
نسخه قابل چاپ
بيشتر