گزارش تصویری

دوشنبه 4 اردیبهشت 1396 برنامه پاکسازی جنگل قطری شاهرود به مناسبت روز زمین پاک توسط باشگاه کوهنوردی هدف دامغان با مشارکت و همکاری محیط زیست دامغان
 
بيشتر