گزارش تصویری
یکشنبه 3 اردیبهشت 1396 بازدید مدیرکل محترم حفاظت محیط زیست استان سمنان جناب آقای دکتر دامنگیر به اتفاق معاونت محترم توسعه مدیریت و برنامه ریزی و رئیس اداره ارزیابی عملکرد،بازرسی و پاسخگویی به شکایات از پارک ملی کویر
بيشتر