.
شماره تماس مدیران اداره کل
شماره تماس مدیران اداره کل

شماره تماس مدیران اداره کل

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تماس

حسن پسندیده

مدیر کل

33375898

عبدالحسین مظفری

معاونت فنی

33375191

سیدعظیم هاشمی کروئی

معاونت توسعه مدیریت و منابع

33375899

غلامرضا فریفته جهان تیغ

اداره حراست

33375925

سعید میرزاحسینی

اداره مدیریت عملکرد

33375064

سیاوش رضازاده

اداره حیات وحش

33374900

محمدسعید محمدی

اداره روابط عمومی

33378623

صادق خسروی

اداره محیط زیست طبیعی

33374900

معصومه خلفی

اداره محیط زیست انسانی

33374900

مهدی طاهری

یگان حفاظت

33374900

اصغر طارمی

اداره امور اداری

33374900

زین العابدین رستمی

اداره آموزش و پژوهش

33374900

مهناز بهرامی پور

اداره امور مالی

33374900

* * * حمایت از کالای ایرانی * * *