اقدامات شوراهای فرهنگی، اقامه نماز، امر به معروف و نهی از منکر، و پایگاه بسیج اداره کل
بيشتر
شعار سال 1402"«مهار تورم و رشد تولید»