.
شماره تماس مدیران اداره کل
1397/11/24 چهارشنبه
 

ردیف

عنوان پست سازمانی

شماره تلفن

1

مدیرکل ( امیر عبدوس )

33373800

2

معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی ( سید مجتبی حسینی نژاد )

33373810

3

معاون محیط زیست طبیعی (بهرامعلی ظاهری)

33373813

4

معاون محیط زیست انسانی  ( حبیب دارپرنیان )

33373811

5

رئیس اداره عملکرد ( علی عسکری رئیسی )

33373823

6

یگان حفاظت (  حسن قاظی نژاد )

33373822

7

اداره امور اداری   (محمد نیکزاد)

33373821

8

رئیس اداره پشتیبانی و فنی و مهندسی و فناوری اطلاعات ( آرمین مرتضایی )

33373830

9

حقوقی ( حمیدرضا نیکویی )

33373826

10

حراست ( میرزا حسن اصحابی )

33373820

11

روابط عمومی ( حامد کاشیان )

33373802

12

آزمایشگاه ( سعید شکری )

33373828

13

رئیس برنامه ریزی و بودجه ( حمید جمشیدی )

33373834

14

ذیحساب ( ایمان قاسمیان ) و مرتضی یوسفیه

33373808

15

نمابر اداره کل

33373801

16

تلفن خانه

6- 33373803

* * * حمایت از کالای ایرانی * * *