خدمات قابل ارائه اداره کل حفاظت محیط زیست استان سمنان
1401/5/25 سه‌شنبه
خدمات قابل ارائه اداره کل حفاظت محیط زیست استان سمنان نام و سمت سازمانی شماره تماس لینک صفحه زیر خدمت در سامانه ملی خدمت ویژه مردم
عنوان خدمت خدمت کلان
ارائه آمارواطلاعات عملکرد محیط زیست   ارائه آمار و اطلاعات زیست محیطی حبیب دارپرنیان-معاونت محیط زیست انسانی 023-33373803-124 https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=190918083192
ارائه استانداردها و ضوابط مدیریت و مقابله با آلودگی‌های محیط زیستی و نظارت بر رعایت آن ها نظارت و پایش محیط زیست سعید شکری-رئيس اداره مديريت زيست محيطي آب و خاك و پسماند 023-33373803-128 https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=190918083206
ارائه گزارش ارزش اقتصادی مناطق و منابع محیط‌زیستی اولویت‌دار نظارت و پایش محیط زیست سعید شکری_رئيس اداره مديريت زيست محيطي آب و خاك و پسماند 023-33373803-128 https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=190918083155
ارائه گزارش های محیط زیستی ملی، منطقه ای و بین المللی نظارت و پایش محیط زیست سعید شکری_رئيس اداره مديريت زيست محيطي آب و خاك و پسماند 023-33373803-128 https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=190918083153
برگزاری دوره‌های آموزشی در حوزه محیط زیست ارائه خدمات آموزشی محیط زیست حمیدجمشیدی_رئيس اداره آموزش و مشاركت هاي مردمي 023-33373803-139 https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=190918083144
پاسخ به استعلام تاسیس سازمان های مردم نهاد محیط زیستی  پاسخ به استعلامات محیط زیست مهرو بستان شیرین_رئيس اداره ارزيابي زيست محيطي، بررسي آلودگي هوا و تغيير اقليم 023-33373803-126 https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=190918083173
پاسخ به استعلامات فعالیتهای معدنی صنعتی و خدماتی و کشاورزی در مناطق تحت مدیریت سازمان محيط زيست  پاسخ به استعلامات محیط زیست مهرو بستان شیرین_رئيس اداره ارزيابي زيست محيطي، بررسي آلودگي هوا و تغيير اقليم 023-33373803-126 https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=190918083175
تدوین استاندارهای مرتبط با محیط زیست (آلودگی هوا، صدا، انرژی و تغییر اقلیم، آب و خاک و ...)  تدوین ضوابط و مقررات حوزه محیط زیست بهرامعلی ظاهری_مدیر کل 023-33373803-102 https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=190918083190
تدوین پیش نویس قوانین و مقررات حوزه محیط زیست  تدوین ضوابط و مقررات حوزه محیط زیست بهرامعلی ظاهری_مدیر کل 023-33373803-102 https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=190918083189
تقدیر از واحدهای صنعتی و خدماتی با عملکرد برتر محیط‌ زیستی فرهنگسازی و ترویج حفظ محیط زیست بهرامعلی ظاهری_مدیر کل 023-33373803-102 https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=190918083172
حمایت و مشارکت در برنامه های فرهنگی، هنری، علمی و ورزشی بمنظور ترویج حفظ محیط زیست فرهنگسازی و ترویج حفظ محیط زیست حبیب دارپرنیان-معاونت محیط زیست انسانی 023-33373803-124 https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=190918083171
رسیدگی و پاسخگویی به شکایات و تعیین خسارات در حوزه محیط زیست رسیدگی و پاسخگویی به شکایات و تعیین خسارات در حوزه محیط زیست حامد کاشیان_رئیس اداره مدیریت عملکرد و بازرسی 023-33373803-133 https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=190918083210
صدور یا تمدید یا تغییر مجوز تاسيس و بهره‌برداري آزمايشگاه‌هاي معتمد سازمان حفاظت محيط‌زيست ارائه مجوزهای زیست محیطی محمد امین فرهنگ_رئيس اداره پايش و آزمايشگاه ها 023-33373803-125 https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=190918083179
نظارت بر عملیات اطفاء حریق در مناطق آزاد محیط زیستی، شکار ممنوع و مناطق چهارگانه نظارت برعملکرد زیست محیطی حسن قاضی نژاد_فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان سمنان 023-33373803-117 https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=190918083199
فايلها
خدمات قابل ارائه.xlsx 12.949 KB
بيشتر