درخواست مجوز ورود

1399/11/4 شنبه
ازدیدکننده محترم جهت دریافت مجوز ورود به مناطق تحت مدیریت لطفا بر روی تصویر زیر کلیک نمایید.ضوابط ورود به مناطق تحت مدیریت استان سمنان
بر اساس مصوبه شماره 262767/ت/44528ه مورخ 1391/12/29 هیئت محترم وزیران در خصوص آیین نامه اجرایی قانون اخذ ورودی از بازدید کنندگان مناطق تحت حفاظت محیط زیست، کلیه بازدید کنندگان پس از موافقت این اداره کل و قبل از ورود به مناطق می بایست تا اطلاع ثانوی تعرفه بازدید مناطق را به شماره شبا IR980100004071006001820748 و شناسه حساب 313006071140000001401202955002 واریز و در ادامه فرایند ثبت نام در سایت بارگزاری نمایند. ورود و بازدید صرفا ً با در دست داشتن فیش واریزی مربوطه امکان پذیر می باشد.
هزینه ورودیه برای بازدید کنندگان ایرانی بر اساس مصوبه مذکور
  1. ورودیه هر دستگاه خودرو 50،000 ريال
  2. ورودیه هر نفر سرنشین یا پیاده 10،000 ریال
  3. به ازای هر روز توقف و استفاده از مهمانسرا و ساختمان 200،000 ريال
  4. به ازای هر روز توقف و استفاده از کمپینگ ها 100،000 ريال
**** بهای بلیط ورودیه برای دانشجویان و دانش آموزان با ارائه معرفی نامه از مراکز آموزشی مربوطه : نصف بهای تعیین شده (نیم بها) می باشد.

**** بازدید کنندگان پارک ملی کویر مرکزی که صرفا ً قصد اسکان و اقامت در قصر بهرام را دارند ، به دلیل واگذاری مدیریت بنای تاریخی به بخش خصوصی صرفا ً ورودیه مناطق را پرداخت نموده و الزامی به پرداخت حق توقف به حساب دولت ندارند. هزینه های اسکان و اقامت در قصر بهرام توسط بخش خصوصی تعیین و دریافت می شود.

**** اقامت و اسکان در مرکز سفیدآب در پارک ملی کویر مرکزی منوط به پرداخت تعرفه دولتی برابر مصوبه فوق می باشد.

****بازدید از مناطق پارک ملی کویر و مجموعه تحت حفاظت توران(به استثناء جاده های عمومی) صرفاً در غالب تور دارای مجوز و توسط افراد حقیقی و حقوقی دارای مجوز از مراجع ذیصلاح برای برگزاری تورهای طبیعت گردی امکان پذیر خواهد بود.
در این خصوص برگزارکنندگان تور، قبل از ارائه درخواست ورودتور به مناطق، باید یکبار در اداره کل حفاظت محیط زیست استان سمنان به صورت حضوری تشکیل پرونده داده و تعهدات مربوطه را امضاء کرده باشند.

**** برای بازدید از تنگه ظلمات، حداقل 2 ماشین و حداکثر 4 ماشین با ظرفیت 20 نفر در یک روز امکان پذیر می باشد. لذا اگر گروهی زودتر ثبت نام و دارای مجوز باشد گروه های بعدی به روزهای بعد موکول خواهند شد.


**** در سایر مناطق تحت مدیریت حضور هر روز برای تورگردان ها به میزان 3 گروه 30 نفره می باشد و اگر گروهی زودتر ثبت نام کرده باشد و ظرفیت تمام شود، گروه های بعدی به روزهای بعد موکول می شوند.

اسامی افراد تورلیدر دارای مجوز ورود به مناطق تحت مدیریت استان سمنان
 
فايلها
اسامي_افراد_تورليدر_داراي_مجوز_ورود_به_مناطق_تحت_مديريت_-1.jpg 263.939 KB
بيشتر
شعار سال 1402"«مهار تورم و رشد تولید»