اثر طبیعی ملی
1398/4/10 دوشنبه
استان سمنان فاقد اثر طبیعی ملی می باشد.
بيشتر
سال ۱۴۰۰ سال تولید ، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها