.
اثر طبیعی ملی
استان سمنان فاقد اثر طبیعی ملی می باشد.
* * * حمایت از کالای ایرانی * * *