اثر طبیعی ملی
1398/4/10 دوشنبه
استان سمنان فاقد اثر طبیعی ملی می باشد.
بيشتر
شعار سال 1402"«مهار تورم و رشد تولید»