اخبار و عملکرد شهرستان
1398/5/7 دوشنبه
لایروبی يك حلقه چاه (چاه میش مست )در منطقه ملک آباد،از گل و لاي سیلاب فصلی و تعمير و نصب تلمبه بادی آن نیز در همان محل توسط رئیس و محیطبانان پارك ملي كوير

تمامی حقوق برای سازمان محيط زيست محفوظ می باشد .

www.doe.ir