اخبار و عملکرد شهرستان
1398/5/5 شنبه
اندازه گیری شبانه آلاینده های واحد های صنعتی شهرستان آرادان و معرفی دو شرکت آلاینده به مراجع قضائی
جواد شاه حسینی رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان آرادان از اندازه گیری شبانه آلاینده های واحد های صنعتی این شهرستان و معرفی دو واحد صنعتی آلاینده به مراجع قضائی خبر داد.

به گزارش اداره روابط عمومی حفاظت محیط زیست استان سمنان، شاه حسینی در این خصوص اظهار کرد: با توجه به لزوم پایش بصورت تصادفی و بدون هماهنگی قبلی با  واحد های صنعتی ، کارشناسان محیط زیست آرادان با همکاری آزمایشگاه اداره کل حفاظت محیط زیست استان سمنان نسبت به  پایش شبانه  و اندازه گیری آلاینده های واحد های صنعتی و تطبیق میزان پارامتر های اندازه گیری شده با استاندارد های زیست محیطی اقدام نمودند.

  
وی گفت : طبق بند ب ماده 192 قانون برنامه پنج توسعه به منظور کاهش عوامل آلوده کننده و مخرب محیط زیست کلیه واحد های بزرگ تولیدی ، صنعتی ، عمرانی ، خدماتی و زیر بنایی موظفند نسبت به نمونه برداری و اندازه گیری آلودگی و تخریب زیست محیطی خود در چهار چوب ضوابط خوداظهاری اقدام و نتایج را به سازمان محیط زیست اطلاع دهند. و واحد هایی که فعالیشان منجر به ایجاد آلودگی بیش از حد استاندارد های زیست محیطی بوده و باعث تخریب محیط زیست میشوند میبایست پس از دریافت اخطار آلودگی و در طی مهلت اعطائی ، اقدامات لازم را در جهت رفع آلودگی بعمل آوردند و واحد هایی که در مهلت تعیین شده از انجام تکالیف مذکور خودداری نمایند و آلودگی شان استمرار داشته باشند پس از پایان مهلت مقرر ، اعمال قانون در مورد آنها صورت خواهد پذیرفت.                                    


شاه حسینی افزود: دو واحد صنعتی که قبلا برای آنها جهت رفع آلاینده ها ، باستناد ماده 11 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست و ماده 12 قانون هوای پاک برای آنها اخطاریه زیست محیطی صادر شده بود  و پس از پایان مهلت مقرر اقدام عملی مثبتی برای رفع آلاینده ها صورت نگرفته بود  و با توجه به نتایج اندازه گیری های انجام شده و خارج از حد استاندارد بودن پارامتر های مورد سنجش جهت برخورد قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند .

تمامی حقوق برای سازمان محيط زيست محفوظ می باشد .

www.doe.ir