اخبار اسلایدر
1398/9/14 پنجشنبه
بازدید بازرسان استانداری سمنان از اداره کل حفاظت محیط زیست استان سمنان
به گزارش اداره روابط عمومی حفاظت محیط زیست استان سمنان، در راستای اجرای ماده 6 حقوق مصرف کنندگان، بازرسان ناظر بر اجرای این ماده قانونی در ادارات دولتی از طرف استانداری، از اداره کل حفاظت محیط زیست استان سمنان بازدید و بررسی به عمل آورده و پس از پایش عملکرد بخش های مختلف این اداره، ابراز رضایت کامل خود را از رعایت حقوق شهروندی توسط پرسنل این اداره اعلام نمودند.

تمامی حقوق برای سازمان محيط زيست محفوظ می باشد .

www.doe.ir