اخبار برگزیده

1397/7/4 چهارشنبه ممانعت از توسعه غیرمجاز یک واحد صنعتی بالقوه آلاینده در گرمسار حبیب دارپرنیان رئیس اداره حفاظت محیط زیست گرمسار از جلوگیری برای توسعه غیرمجاز یک واحد صنعتی تصفیه دوم روغن در ناحیه صنعتی جنت آباد خبر داد.

به گزارش اداره روابط عمومی حفاظت محیط زیست استان سمنان، دارپرنیان دراین خصوص گفت: در پی کنترل و پایش کارشناسان محیط زیست از صنایع مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی شهرستان، مشاهده گردید یک واحد تصفیه دوم روغن واقع در ناحیه صنعتی جنت آباد، برخلاف ضوابط استقرار واحدهای صنعتی بطور غیرمجاز نسبت به ساخت برج برش میعانات گازی اقدام نموده است؛ لذا با که صدور اخطاریه های لازم برای واحد مذکور، از ادامه ساخت و ساز و توسعه، جلوگیری بعمل آمد.

لازم به ذکر است باستناد ماده 12 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا و ماده 11 قانون هوای پاک،  احداث کارخانه ها و توسعه و تغییر محل یا تغییر خط تولید صنایع موجود، مستلزم رعایت ضوابط محیط زیست می باشد. لذا در راستای اجرای قانون، کلیه واحدهای صنعتی بویژه صنایع بالقوه آلاینده ملزم می باشند قبل از هرگونه ساخت و ساز، مجوزهای لازم را از محیط زیست اخذ نمایند؛ در غیر اینصورت ضمن برخورد قانونی و طرح موضوع در مراجع قضایی از بهره برداری صنایع یاد شده جلوگیری بعمل خواهد آمد.

بيشتر
نسخه قابل چاپ