فراخوان،اطلاعیه ها و آموزش
اطلاعیه تعویق آزمون کتبی از بین دواطلبان استخدام قرارداد کارمعین
اطلاعیه برگزاری آزمون کتبی از بین دواطلبان استخدام قرارداد کارمعین
آگهی استخدام
  • 1400/4/3 پنجشنبه آگهی استخدام
    اداره کل حفاظت محیط زیست استان سمنان در نظر دارد جهت تأمین بخشی از نیروی انسانی خود در رشته های شغلی مندرج در جدول از محل ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری و دستورالعمل به کارگیری افراد در دستگاه‌های اجرایی به استناد مجوز شماره ۱۷۴۸۴۴۵ مورخ 20/12/1396 معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، تعداد 4 نفر از افراد واجد شرایط را از طریق برگزاری مصاحبه تخصصی(3 سهمیه مختص ایثارگران و 1 سهمیه آزاد)، سنجش توانمندی‌های عمومی و تخصصی و طی مراحل گزینش به صورت قرارداد کارمعین یکساله برای خدمت در اداره کل حفاظت محیط زیست استان سمنان با شرایط ذیل بکارگیری نمایند.
فراخوان عمومی برای بازسازی خاک های آلوده
اطلاعیه مصاحبه حضوری پذیرفته شدگان هشتمین مرحله آزمون استخدامی دستگاههای اجرایی
فراخوان نوبت سوم احاله مدیریت قرق اختصاصی جاشلوبار