اسلایدر
.
1401/1/19 جمعهwww.doe.ir

💢بهرامعلی ظاهری مدیر کل حفاظت محیط زیست استان سمنان از پایش مداوم وضعیت هوای استان توسط تیم تخصصی این اداره خبر داد و اضافه کرد با توجه به ورود گرد و غبار از سمت غرب کشور و تاثیر آن در افزایش میزان آلودگی هوای  اکثر مناطق کشور و به تبع آن استان سمنان، تیمی ویژه و تخصصی به سرپرستی معاونت محیط زیست انسانی اداره کل از صبح روز جمعه به نقاط مختلف شهرستان های سمنان و گرمسار عزیمت نموده و ضمن کنترل و ثبت تغیرات ایستگاه های ثابت سنجش آلودگی هوا، با اندازه گیری مداوم نقاط حساس سطح استان توسط این گشت تخصصی، اقدام به رصد لحظه ای وضعیت هوای استان نموده تا در صورت لزوم ضمن محدود نمودن فعالیت های تشدید کننده گرد و غبار، سایر اقدامات مقتضی در مقابله با شرایط حساس صورت پذیرد.