اسلایدر
.
1402/8/24 چهارشنبهwww.doe.ir

🔻محیط بانان منطقه‌ حفاظت شده پرور در حین گشت و کنترل، صدای چند شليک را در ارتفاعات شنیدند و در بررسی و پایش، متوجه حضور سه نفر متخلف گردیده با مسدود نمودن مسیرهای خروجی منطقه موفق به دستگیری متخلفین می شوند.
از این شکارچیان غیر مجاز  لاشه ۳ راس قوچ وحشی و ادوات شکار و صید کشف و ضبط گردید و متهمین با دستور مقام قضایی روانه بازداشت شدند.