اسلایدر
.
1401/2/28 چهارشنبهwww.doe.ir
تلف شدن دومین توله یوز آسیایی
معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست از تلف شدن دومین توله یوز آسیایی به دنیا آمده در مرکز تکثیر یوز آسیایی خبر داد و گفت: علت تلف شدن این توله در دست بررسی و نتیجه پس از کالبدگشایی اعلام خواهد شد.
http://www.doe.ir/0047e80
#سازمان_حفاظت_محیط_زیست
https://t.me/doenews