اسلایدر
.
1402/8/22 دوشنبهwww.doe.ir

🔻احمد درویش رئیس پارک ملی صیدوا به همراه محیط بانان منطقه و به اتفاق اعضای موسسه رمیاران طبیعت ایرانیان در حین پایش در این پارک ملی، متوجه لاشه یک راس قوچ ۸ ساله که شب گذشته توسط پلنگ شکار و بصورت حرفه ای توسط این گوشتخوار باهوش بین صخره ها مخفی شده بود می شوند.
لذا اقدام به نصب دوربین تله ای در محدوده کرده و موفق می شوند از این پلنگ ایرانی تصاویر زیبایی، ثبت و ضبط نمایند.