اسلایدر
.
1401/1/23 سه‌شنبهwww.doe.ir
بازدید میدانی از پارک ملی کویر مرکزی و نشست صمیمی مسعود زاده علی بنام، سرپرست حراست سازمان و رضا فرخی مشاور و مسئول بازرسی، ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات سازمان مرکزی با پرسنل اداره کل حفاظت محیط زیست استان سمنان

🔶بهرامعلی ظاهری مدیرکل حفاظت محیط زیست استان سمنان در این خصوص گفت:
در راستای اجرای منویات مقام عالی سازمان در خصوص لزوم نظارت میدانی بر عملکرد و نیز رفع موانع و مشکلات اداره کل و همکاران حفاظت محیط زیست، آقای مسعود زاده علی بنام سرپرست محترم حراست و آقای دکتر رضا فرخی مشاور محترم و مسئول بازرسی وارزیابی عملکرد سازمان حفاظت محیط زیست کشور نسبت به بازدید و بازرسی سر زده از مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان (پارک ملی کویر مرکزی گرمسار) به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۲ اقدام و مناطق زیستگاهی مورد بازدید و بازرسی قرار گرفت که ضمن بررسی عملکرد مامورین در نشستی صمیمی مسائل و مشکلات همکاران محیط بان توسط ایشان استماع گردید همچنین در مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۳ مسئولین اعزامی از سازمان نشست تخصصی و صمیمی دیگری با کارکنان اداره کل حفاظت محیط زیست در سالن اجتماعات برگزار نمودند که در این نشست ، همکاران دیدگاهها و نقطه نظرات خود را در ارتباط با بهبود عملکرد سازمانی بیان داشتند و ایشان  نیزضمن پاسخگویی به سوالات همکاران، ارشادات و راهنمایی های لازم درجهت پیشبرد اهداف عالی سازمانی ارائه نمودند همچنین در ادامه اظهار داشتند که با اقدام جهادی ، رعایت ضوابط و مقررات زیست محیطی و لحاظ نمودن حساسیت های مباحث زیست محیطی می توان در شرایط کنونی کشور در جهت نیل به اهداف عالی سازمان متبوع گام های موثری برداشت .