اخبار و عملکرد شهرستان
1399/9/21 جمعه
دستگیری شکارچی متخلف در شهرستان سمنان
احمد عليخاني مسئول یگان حفاظت محیط زیست شهرستان سمنان و سرخه :به اتفاق عوامل پلیس اطلاعات کلانتری ۱۱ شهرستان سمنان طبق گزارشات واصله مبنی بر شکار غیر مجاز ونگهداری سلاح ومهمات غیر مجاز در راستای طرح مقابله با شکار ٬سلاح ومهمات غیر مجاز٬ پس از اخذ دستورمقام محترم قضایی در بازرسی از منزل احدی از متخلفین در روستای اعلا مقدار یک کیلوگرم گوشت شکار از نوع قوچ وحشی حیوان حمایت وحفاظت شده٬  یک قبضه اسلحه تک لول شکاری قاچاق ٬ تعدادسه تیر فشنگ ساچمه زنی کالیبر ۱۲ غیر مجاز ویک دستگاه دوربین چشمی 8*30 روسی کشف وضبط شد.
 🔹گفتني است: در پي تاييد شکار یک راس قوچ وحشی از سوي اين متخلف ،پرونده اين تخلف تشكيل و جهت سیر مراحل قانونی تحویل مقام قضایی گردید.

 

تمامی حقوق برای سازمان محيط زيست محفوظ می باشد .

www.doe.ir