اسلایدر
.
1401/4/5 یکشنبهwww.doe.ir

🔻این تفاهمنامه همکاری در راستای توسعه و تحکیم همکاری ها و فعالیت های علمی، آموزشی و پژوهشی و بهره گیری و استفاده از پتانسیل ها و امکانات طرفین با حضور دکتر هوشنگ خیری معاون پژوهش و فناوری دانشگاه دامغان به همراه جمعی از اعضای هیات علمی آن دانشگاه در دفتر بهرامعلی ظاهری مدیرکل حفاظت محیط زیست استان منعقد گردید .